Złączenie struktur komputerowych

Integracja struktur informatycznych dopuszcza połączyć sporo systemów w jeden sprawnie funkcjonujący organizm.

Osobne sfery działania przedsiębiorstwa są wspomagane poprzez różne struktury informatyczne, na ogół wywodzące się od wielu partnerów. Uformowanie jednolitego środowiska informatycznego, możliwe jest wyłącznie dzięki integracji systemów informatycznych.